Köpvillkor

Här på Kakelsajten värdesätter vi öppenhet och transparens. Med ett helhetsorienterat utbud så strävar vi ständigt efter att tillhandahålla produkter som du kan lita på och som levereras inom den tid du förväntar dig. I våra köpvillkor tydliggör vi de villkor som i samband med köp gäller mellan dig som privatkund och oss som företag.

Allmänna köpvillkor

Villkorens omfattning

Dessa allmänna villkor gäller den avtalsförbindelse som i samband med köp upprättas mellan dig som konsument (”du”) och oss som företag (”Kaiwan Bygg och Fastighet AB”) med organisationsnummer 559242-8311. Dessa villkor kompletterar och i tillämplig mån ersätter dina lagstadgade rättigheter och skyldigheter. Dina lagstadgade rättigheter och skyldigheter finner du främst i Konsumentköplag (1990:932) (”KköpL”) samt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distanslagen”).

Prissättning och avgifter

Samtliga priser hos Kakelsajten anges inklusive moms. Angivet pris gäller med undantag för uppenbar felaktig prissättning eller tekniska fel. Vi förbehåller oss rätten att debitera dig för merkostnader i samband med ej utlösta paket.

Köp och avtalsslut

När du har slutfört din beställning och mottagit en beställningsbekräftelse så upprättas ett köpeavtal mellan dig och Kakelsajten. Om du lägger märke till en avvikelse mellan din faktiska beställningen och informationen i bekräftelsen så bör du snarast möjligt kontakta Kakelsajten. För att ingå ett avtal med Kakelsajten krävs att du är minst 18 år gammal eller erhållit godkännande från målsman.

Leverans

I vanliga fall skickas mindre varor till ditt närmsta utlämningsställe medan större, tyngre och skrymmande paket skicka med hemleverans. I samband med leverans aviserar du normalt i förväg. Om du upptäcker skador på paketet så bör du snarast möjligt dokumentera skadorna och kontakta den speditör som ombesörjde leverans.  För varor i lager är normal leveranstid mellan 3 till 10 arbetsdagar. Vill du ha ett precist datum för leverans av beställningsvaror så rekommenderar vi att du kontaktar oss innan du placerar en beställning. Om det uppstår merkostnader för ej uthämtade paket eller för att paketet ej kan levereras så förbehåller Kakelsajten rätten att debitera dig för dessa.

Ej uthämtade försändelser, felleverans eller omöjlig leverans

För ej uthämtade försändelser som gått i retur, fellevererats eller om leverans inte var möjligt på grund av något bortom Kakelsajten eller speditörens kontroll så förbehåller Kakelsajten rätten att debitera dig för eventuella merkostnader. Dessa merkostnader överstiger aldrig de faktiska kostnaderna för retur och hantering.

Ångerrätt

När du gör ett köp i egenskap av privatperson så är distanslagens reglering gällande ångerrätt tillämplig. Detta innebär att du har rätten att ångra dig inom 14 dagar efter att du har mottagit den beställda varan under förutsättningen att varan är i väsentligt oförändrat skick. Om du väljer att åberopa din ångerrätt så står du själv för returkraften. Ångerrätten gäller inte för produkter som på din begäran är speciellt framtagna och individualiserade för dig. Den gäller inte heller för förbrukningsvaror eller varor vars skick naturligt försämras efter mottagandet, däribland batterier, hygienartiklar, plomberade produkter, levande växter och ätbara produkter. Om du vill använda din ångerrätt så ber vi vänligen att du kontaktar oss för att vi ska kunna bekräfta mottagandet och säkerställa rätt förutsättningar för retur.

Undersökningsplikt och reklamation

Som kund har du rätt att få den vara dom du har beställt i angivet skick. Kontrollera därför alltid varan efter mottagande för att säkerställa att den är oskadad. Om du upptäcker en skada så bör du anmäla den till oss snarast möjligt. Vid skadad vara så står Kakelsajten för returkostnaden. Detta gäller även om varan i väsentlig utsträckning avviker från vad du beställt. Returrätten omfattar inte naturligt slitage eller fel som uppstått till följd av felaktig användning. Därmed ligger ansvaret på dig som kund att säkerställa fackmannamässig montering som inte resulterar i åverkan på varan. För ursprungliga fel så råder 3 års reklamationsrätt.

Garanti

Om inget framgår av produktbeskrivningen eller av våra villkor så gäller allmän reklamationsrätt gällande ursprungligt fel med 3 års reklamationsrätt. Följande produkter har alltid garantitid.

  • Duschväggar, 15 års garanti.
  • Blandare/Takduschar, 5 års garanti.
  • Handdukstorkars kromade yta, 3 års garanti.
  • Handdukstorkars lackerade yta, 5 års garanti.
  • Handdukstorkar och patroner, 2 års garanti.
  • Tillbehör och accessoarer, 2 års garanti.

Retur och returkostnader

Vänligen kontakta Kakelsajten innan du skickar en vara i retur. Vi avsäger oss ansvaret för hantering av oannonserad retur. Vid garantiärenden så ansvarar vi för returen. Handlar det om ett ångerrättsärende så är det du som ansvarar föra att varan når oss i oskadat skick. Efter mottagen retur så återbetalas orderbeloppet med eventuellt avdrag för värdeminskning eller omkostnader som uppstått på grund av din hantering av varan i samband med returen.

Rabatterade varor och kampanjer

Rabatter och kampanjer gäller bara för tillfället då de är tillgängliga för dig. De går inte att tillämpas i förväg eller på redan genomförda beställningar. Personliga rabatterbjudanden och presentkort är ej överförbara.

Betalningar och transaktioner

Betalning med kort eller internetbank

På Kakelsajten kan du betala med kort- och betalkort från VISA och Mastercard. Samtliga transaktioner hanteras av ett ackrediterat finansinstitut i enlighet med gällande krav och normer för säkra betalningar. Vi kommer aldrig i kontakt med dina kortuppgifter och lagrar aldrig någon information om dina transaktioner. Om du är innehavare av ett bankkonto hos Swedbank, Handelsbanken, Nordea eller SEB så är det möjligt att genomföra en direktbetalning via din internetbank.

Fakturaköp
För privatkunder är det möjligt att genomföra ett köp mot faktura. Detta är endast möjligt för dig som är folkbokförd i Sverige, är över 18 år gammal och godkänns efter genomförd kreditprövning. I samband med kreditprövning så kommer du att få information om att en kontroll har genomförts. Inga av dessa uppgifter bearbetas av Kakelsajten utan hanteras helt och hållet av vår betalleverantör. Vid fakturafrågor så hänvisar vi alltid till betalleverantören. Det är möjligt att delbetala fakturan för att undvika att betala en klumpsumma. Ansökan om delbetalning sker i samband med slutförandet av köpet.

Återbetalning och kreditering

I vanliga fall sker återbetalning eller kreditering till det konto eller kort som betalningen genomfördes med. Vanligtvis dröjer det 2-5 bankdagar från registrerad återbetalning tills dess att du ser pengarna på ditt konto. Återbetalning sker endast först efter att en retur, reklamation eller kreditering har blivit godkänd. Det innebär att återbetalning i samband med åberopad ångerrätt kan dröja tills dess att vi har haft möjligheten att kontrollera och utvärdera varan som vi har mottagit i retur.

Force majeure och oväntade händelser

Vid händelser bortom Kakelsajtens kontroll så frånsäger sig Kakelsajten förpliktelsen att fullgöra sina avtalsförbindelser avseende leveranser, returer och hantering av beställningar. Detta gäller oförutsedda omständigheter såsom naturkatastrofer, krig, terrorism, brand, översvämningar, tillämpningen av undantagslagar eller undantagstillstånd och annat som påverkar den dagliga driften och transporter. Om situationen är långvarig och sträcker sig bortom 2 månaders kan du eller Kakelsajten välja att säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Personuppgifter och GDPR

I samband med genomfört köp så hanterar vi de uppgifter som krävs för att fullgöra beställningen. Samtliga uppgifter som du lämnar hanteras i enlighet med gällande dataskyddsförordningen (GDPR). Alla uppgifter som lagras är skyddade och lever upp till aktuella dataskyddsregler. Vi samlar endast in de uppgifter som är nödvändiga, vilket främst handlar om uppgifter såsom ditt namn, din adress, ditt personnummer och annat med direkt koppling till fullgörandet av våra avtalsförbindelser i förhållande till dig. Vi gallrar regelbundet uppgifterna och lagrar dem inte i större utsträckning än nödvändigt. Vi vidarebefordrar endast uppgifter i den utsträckning som behövs för att slutföra köpet i samverkan med våra betalningsleverantörer, och säljer dem aldrig till tredje part. Om du har frågor eller funderingar om de uppgifter vi lagrar så kan du kontakta oss för ytterligare information eller för begäran om att ta del av de uppgifter om dig som vi har lagrat.

Övrigt

Information om produkter

Vi strävar alltid efter att ha relevant och aktuell information gällande prissättning, lagerhållning och frakttider. Om den information vi tillhandahåller och de faktiska omständigheter som råder inte överensstämmer kan vi erbjuda dig en alternativ vara. Vid väsentlig diskrepans så har du rätt att häva köpet. Visuella avbildningar och beskrivningar är inte ämnade att i fullständig utsträckning avspegla varan utan bör endast ses som representationer av den faktiska produkten. Detta gäller särskild de produkter vars naturliga utförande innebär en viss variation i form och utseende.

Tvister

Som primärt tillvägagångssätt för hantering av en tvist förespråkar vi kommunikation mellan dig som kund och oss som företag. Om vi inte kan komma överens så finns det ett antal alternativa tillvägagångssätt. Vi väljer att följa Allmänna reklamationsnämndens (ARN) råd och rekommendationer. Är du inte nöjd med hur din beställning har hanteras så kan du därför vända dig till dem med vetskapen att vi kommer att respektera deras bedömning. Vid en eventuell eskalerad tvist så framhåller vi skiljeförfarande som främsta tvistlösningsmekanism. För domstolsärenden så ska dessa avgöras i enlighet med svensk lag som tillämpas av svensk domstol.

Frågor

För frågor rörande tillämpningen av våra villkor eller vår verksamhet så hänvisar vi till kontaktinformationen på vår hemsida. Då denna sorts frågor kan vara mer krävande att besvara än frågor om produktutbudet så reserverar vi oss rätten att dröja med svaret tills dess att vi anser att vi kan besvara frågorna på ett fullgott och tillfredsställande sätt.